Wyceny udziałowe

W Ad-Value jesteśmy ekspertami w wykonywaniu wycen udziałowych. Naszą misją i celem nadrzędnym jest pomaganie naszym klientom w określeniu rzeczywistej wartości udziałów oraz akcji. Dzięki naszym usługom zapewniamy szybkie i bezproblemowe przeprowadzenie transakcji.

Wyceny udziałowe to proces określenia wartości udziałów lub akcji w przedsiębiorstwie. Usługi tego typu mogą być niezbędne w różnych sytuacjach.

Wyceny dostarczają rzetelnej wiedzy dla zarządu spółki, która jest potrzebna do podejmowania strategicznych decyzji. Są również nieocenionym źródłem informacji dla inwestorów, którzy na ich podstawie mogą określić, czy dana transakcja jest dla nich opłacalna.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wycen udziałowych i poznać nasze profesjonalne podejście, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. Zaufaj Ad-Value i skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie wycen udziałowych.

5

rzeczoznawców majątkowych

2

licencjonowanych
doradców inwestycyjnych

10

lat na rynku

5

osób ze stopniem doktora

Co to są wyceny udziałowe?

Choć sformułowanie wyceny udziałowe wskazuje na udziały, to jednak w rzeczywistości może ona dotyczyć także innych form uczestnictwa. Mogą to być zarówno udziały w spółkach kapitałowych, ale także akcje w spółkach akcyjnych czy nawet tytuły uczestnictwa, czy ogół praw i obowiązków wspólnika spółek osobowych. Proces wyceny może być pomocny dla udziałowca, potencjalnego inwestora czy prawnika zajmującego się transakcjami kapitałowymi.

Profesjonalnie przeprowadzona wycena ma na celu dostarczenie rzetelnych danych, które mogą być podstawą do podejmowania decyzji. Podczas tego procesu może być konieczne nie tylko przeanalizowanie danych księgowych, ale także porównanie podmiotu do innej spółki na rynku czy też przedstawienie podmiotu na tle branży. Często konieczne jest także dokładne określenie czynników ryzyka, które mogą mieć wpływ na to, jaka jest faktyczna wartość udziałów przedsiębiorstwa.

Dlaczego wyceny udziałowe są ważne?

Wyceny udziałowe mogą być przeprowadzone w rozmaitych sytuacjach. Zawsze jednak mają one na celu przedstawienie wartości udziałów w danym podmiocie. Poznanie rzetelnej wartości na podstawie niezależnej analizy może być potrzebne z kilku powodów:

  • transakcje zakupu i sprzedaży – przed dokonaniem sprzedaży udziałów lub akcji w podmiocie, konieczne jest określenie, jaka jest wartość godziwa danego udziału. Jest to informacja istotna dla wszystkich stron transakcji – mogąca być podstawą zarówno do podjęcia decyzji o zakupie, jak też rzetelnym fundamentem do negocjacji;
  • podziały majątkowe, rozliczenia i spory – rzetelnie przeprowadzona wycena udziałowa może pełnić funkcję mediacyjną. Dane dostarczone w ramach takiego raportu są opracowane w oparciu o bezstronne metody, w związku z tym nie są to informacje, z którymi można dyskutować. Wycena pozwoli zatem dokonać sprawiedliwego podziału majątku między wspólnikami, zabezpieczając interesy wszystkich stron transakcji;
  • pozyskanie finansowania – przeprowadzenie wyceny udziałowej jest niezwykle istotne w przypadku pozyskiwania kapitału czy przeprowadzenia restrukturyzacji finansowej. Inwestorzy lub instytucje finansowe przed wydaniem decyzji chcą poznać kondycję danego podmiotu – w tym także wartość jego udziałów.

Wycena jest więc procesem, który może być podstawą do podejmowania decyzji biznesowych. To także zabezpieczenie dla wszystkich stron transakcji.

Jak wygląda proces wycen udziałowych z Ad-Value?

W Ad-Value dysponujemy wieloletnim doświadczeniem oraz wiedzą, która umożliwia przeprowadzenie w pełni profesjonalnej wyceny udziałowej. Nasz zespół ekspertów dokonuje analizy aspektów finansowych, prawnych oraz rynkowych, w celu dostarczenia rzetelnych danych.

Jednak współpraca z Ad-Value nie ogranicza się do samej analizy finansowej. To także pomoc w zakresie wyboru odpowiedniego podejścia do samego procesu. Metodologia wyceny udziałowej obejmuje szereg różnych podejść, które kładą nacisk na zupełnie inne czynniki – co w konsekwencji może prowadzić do uzyskania różnych wartości udziałów.

Zdajemy sobie sprawę, że wycena udziałowa powinna zawsze w pełni odpowiadać konkretnemu podmiotowi – dlatego zawsze oferujemy pomoc w zakresie wyboru odpowiedniej metody. Dostosowujemy ją do wielkości podmiotu, sposobu prowadzenia działalności czy sektora, w którym działa spółka.

Wycena powinna także uwzględnić cel, dla którego jest ona przeprowadzona. To bardzo istotne, ponieważ inne cele chce się osiągnąć np. w sytuacji emisji akcji, a inne podczas likwidacji spółki, kiedy liczy się szybkość sprzedawania aktywów.

Proces jest przeprowadzony w zgodzie z dobrymi praktykami i wymaganiami formalno-prawnymi dla konkretnej transakcji lub sytuacji, w związku z którą wykonywana jest wycena. W jego trakcie współpracujemy z ekspertami z dziedziny podatków, rachunkowości oraz prawa. Efektem procesu wyceny udziałowej w Ad-Value jest raport zawierający nie tylko wartość godziwą, ale także dokładny opis zastosowanego podejścia – aby ułatwić zrozumienie procesu wyceny. Ważną częścią jest także szczegółowe uzasadnienie wyceny.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że usługi oferowane przez Ad-Value to także wycena spółek i przedsiębiorstw czy też wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Przykłady zastosowania wycen udziałowych

Wycena udziałowa może być przeprowadzona w różnych sytuacjach – i za każdym razem wygląda ona inaczej. W zależności od tego, o jakiej formie udziałów mowa, a także od tego, jaki typ podmiotu jest analizowany, stosuje się inne podejście. Trzeba także liczyć się z rozmaitymi utrudnieniami.

Wycena udziałów w spółce akcyjnej

Gdy mowa o udziałach w spółce akcyjnej – najczęściej mowa o akcjach. Wycenę przeprowadza się w przypadku spółek niepublicznych, czyli takich, których akcje nie są notowane na giełdzie. Brak notowania na giełdzie nie oznacza jednak, że wycena jest niemożliwa. Natomiast brak publicznie dostępnych informacji jest na pewno pewnym utrudnieniem.

Wycena akcji rozpoczyna się od zbierania informacji, niezbędnych do jej przeprowadzenia. Dane finansowe oraz struktura udziałów to jedne z tych czynników, jednak oprócz tego należy skompletować dane dotyczące rynku, na którym funkcjonuje spółka. Otrzymane dane są następnie analizowane w celu określenia kondycji finansowej podmiotu.

W zależności od określonych celów wyceny oraz po analizie otrzymanych danych wybierane jest podejście. W przypadku akcji spółek niepublicznych można wybierać z metod dochodowych, porównawczych oraz majątkowych.

Wycena udziałów w firmie rodzinnej

Firma rodzinna to specyficzna forma przedsiębiorstwa – właścicielami podmiotu są członkowie tej samej rodziny. Najczęściej w takich sytuacjach większość udziałów jest w rękach członków jednej rodziny – co daje jej kontrolę nad funkcjonowaniem spółki.

Jako że w takim podmiocie relacje nie są wyłącznie biznesowe, ale także rodzinne, wiele decyzji podejmowanych jest na podstawie bezpośrednich kontaktów i stopnia pokrewieństwa, jak również długofalowych planów sukcesyjnych.

Wycena udziałowa w przypadku firmy rodzinnej jest bardzo istotna, ponieważ umożliwia ona określenie wartości udziałów – i w konsekwencji umożliwia podejmowanie decyzji dotyczących restrukturyzacji, sukcesji czy podziałów majątkowych.

Ze względu na rolę czynników emocjonalnych oraz bezpośrednich relacji, a także długofalowych planów sukcesyjnych, wycena udziałów w takim podmiocie jest skomplikowana. W takim wypadku – oprócz standardowych kroków, takich jak w przypadku innych przedsiębiorstw – konieczne jest też jasne określenie specyfiki panującej w danym podmiocie i uwzględnienie wszelkiego rodzaju zależności rodzinnych w procesie wyceny.

Nie ma jednej metody, która jest najlepsza dla wszystkich firm rodzinnych. Dlatego wybór odpowiedniego podejścia powinien być dostosowany do konkretnej sytuacji. Należy przy tym pamiętać, że metody, w których aktywa niematerialne są “na dalszym planie”, mogą nie sprawdzić się w przypadku wyceny tego typu udziałów.

Wycena udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wycena udziałów jest często stosowanym procesem. Ma ona na celu określić, jaka jest wartość udziałów, jakie mają w danym podmiocie poszczególni współwłaściciele. Udziały to część kapitału lub własności spółki – posiadanie ich umożliwia uczestniczenie w podziale zysków oraz w podejmowaniu decyzji przez spółkę (poprzez głosowanie).

Wycena udziałów ma na celu określenie, ile warto są poszczególne udziały na rynku. W związku z tym jest to bardzo istotny proces dla stron transakcji zakupu lub sprzedaży udziałów.

Bardzo często wycenę udziałów przeprowadza się poprzez wycenę całej spółki, a tak otrzymaną wartość rozdziela się następnie na poszczególne udziały. Należy przy tym pamiętać, że istnieją sytuację, które mogą różnicować wartość poszczególnych udziałów. Tak jest w przypadku udziałów uprzywilejowanych – w takiej sytuacji konieczne jest określenie, w jaki sposób uprzywilejowanie wpływa na wartość udziału (stosuje się dyskonto i premię).

Zaufaj naszemu doświadczeniu w zakresie wyceny udziałów. Jako profesjonalna firma specjalizująca się w tej dziedzinie, zapewniamy rzetelne i kompleksowe podejście do tematu wyceny. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze wyceny były precyzyjne i oparte na rzetelnych analizach, mając na względzie wsparcie klienta w podejmowaniu decyzji biznesowych. Skontaktuj się z nami i zobacz, jak możemy Ci pomóc w szybkim i bezproblemowym zrealizowaniu transakcji.