ul. Zabłocie 25/42, 30-701 Kraków

Wycena przedsiębiorstwa dla potrzeb raportu ZCP

Wycena Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa

Potrzeba klienta

ustalenie wartości godziwej wszystkich ujawnionych i nie ujmowanych aktywówi zobowiązań przedsiębiorstwa. Wymóg formalny związany z aportem zorganizowanej częściprzedsiębiorstwa do innej spółki.

Wdrożone rozwiązanie

Badanie struktury aktywów bazowych, określenie podejścia do wyceny, pozyskanie danychfinansowych, przygotowanie wyceny głównych składników majątku – w tym nieruchomości,współpraca z radcą prawnym.

Główne wyzwanie

Koordynacja prac zespołu ekspertów z dziedziny podatków, rachunkowości i wycenynieruchomości.

Rezultat

Przygotowanie opracowania, które spełnia wszelkie wymogi formalno-prawne związane zrealizacją transakcji, w szczególności z prawem bilansowym i regulacjami prawno-podatkowymi.

    Zainteresowany?

    Zostaw email i pobierz prezentację firmową

      Zainteresowany?

      Skontaktuj się z nami