ul. Zabłocie 25/42, 30-701 Kraków

Praktyczne zastosowanie autorskiego i innowacyjnego modelu wyceny dłużnych instrumentów

Wdrożenie modelu wyceny dłużnych papierów wartościowych zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w zakresie rachunkowości z 2020 r.

Potrzeba klienta

Z dniem 1 lipca 2021 roku zaplanowane zostało wejście w życie zmian Rozporządzenia MinistraFinansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Wystąpiłakonieczność dostosowania procedur i polityki rachunkowości dla szeregu podmiotów.

Wdrożone rozwiązanie

Praca badawczo rozwojowa zrealizowana we współpracy z pracownikami naukowo-badawczymiuczelni wyższych. Utworzenie zespołu ekspertów. Powstaje dedykowane rozwiązanie, którespełnia wymóg formalny i umożliwia raportowanie zgodnie z przepisami prawa.

Główne wyzwanie

Przeprowadzenie w krótkim horyzoncie czasowym due dilligence kilkuset instrumentówfinansowych i dostosowanie modelu wyceny do specyfiki każdego z nich. Pozyskanie informacjifinansowych i charakterystyk od każdego z emitentów.

Rezultat

Cykliczna wycena kilkuset instrumentów dłużnych dopasowana do specyfiki funduszyinwestycyjnych zamkniętych zgodnie z wdrożonym rozwiązaniem. Podmioty zaangażowane wproces wyceny traktują wdrożone rozwiązanie jako wzorcowe.

    Zainteresowany?

    Zostaw email i pobierz prezentację firmową

      Zainteresowany?

      Skontaktuj się z nami