ul. Zabłocie 25/42, 30-701 Kraków

Konsolidacja aktywów czyli wycena złożonej struktury finansowej

Wdrożenie modelu raportowania i konsolidacjiaktywów beneficjenta

Potrzeba klienta

Beneficjent prowadzi rozległą działalność na wielu rynkach i różnych jurysdykcjach prawnych zwykorzystaniem różnych wehikułów inwestycyjnych – holdingowe spółki krajowe i zagraniczne,fundusze inwestycyjne, start up i dojrzałe przedsiębiorstwa, dłużne instrumenty finansowe.Szereg aktywów bazowych to nieruchomości.

Wdrożone rozwiązanie

Wdrożenie cyklicznego raportowania dla beneficjenta na każdym poziomie strukturyposiadanych aktywów. Monitoring zmian wyceny tych aktywów.

Główne wyzwanie

Przeprowadzenie due dilligence głównych składników aktywów, badanie struktury wzajemnychzależności, ograniczona współpraca ze strony podmiotów świadczących usługi księgowe,rozległy zakres działalności inwestycyjnej. Brak jednolitegoraportowania.

Rezultat

Wzrost efektywności i kontroli nad działalnością wydzielonych spółek celowych. Możliwaszybka wycena kluczowych składnikówmajątku dla potrzeb zabezpieczenia.

    Zainteresowany?

    Zostaw email i pobierz prezentację firmową

      Zainteresowany?

      Skontaktuj się z nami